Thursday, February 9, 2012

Samsung Galaxy S II (I9100) ROM ratingSGS2
*Flash your device at your own risk*
'
(02/08/2012) [SSCheckROM RevoHD™ V4 (KK5) *
'
(02/07/2012) [SSWanamLite V8.2 (LP2) *
'
(02/07/2012) [SSTurkbeyRom V33 (LA2)
'
(02/07/2012) [SSİCS REMİX ROM V9.0 (LPB) *
'
(02/05/2012) [SSMiUi ROM v2.2.3 (2.3.7) *
'
(02/04/2012) [SS] Simplistic ICS RC5 (LPB) *
'
(02/04/2012) [SSWIUI 2.2.3 v4 b1 (4.0.3) *
'
(02/04/2012) [SSIllusion-xT v1.8.0 (LA4) *
'
(02/03/2012) [SSsymphony 3.4.5 (KL1) *
'
(02/03/2012) [SSOmega Series v10.4 (KL1) *
'
(02/01/2012) [SSV3RTR3MA.v.4.7R (KK5) *
'
(02/01/2012) [SSNDT MIUI GINGER V16.0 (2.3.7) *
'
(02/01/2012) [SSHomam.v14 (KL3) *
'
(01/23/2012) [SSKrinyo75’s SlimRom v.1.1.2 (KL1) *
'
(01/22/2012) [SSAndyX ROM v2.4 (KL1)
'
(01/22/2012) [SSICS Maxibon (LP2)
'
(01/20/2012) [SSR3MOR3MA.V.3.7 (KK5)
'
(01/20/2012) [SSGoldenblue Yakkas Edition V.4 (KK5) *
'
(01/19/2012) [SSCriskeloRom V38 (KL1)
'
(01/18/2012) [SSmadmack's 2.5 (LA2)
'
(01/17/2012) [SSNintendolinky Super Stock™ V1 (LA2)
'
(01/10/2012) [SSExynos Extreme 9.2 (KL1)
'
(01/09/2012) [SSEvira Project release 2.9
'
(01/08/2012) [SSEaster 2nd-Installment (KL1)
'
(01/07/2012) [SSUltraToxic Rom v8.0.2 (KK5)
'
(01/02/2012) [SSGaLaXyZeRoS2 V0.6 (KL1)
'
(01/02/2012) [SS] CRYSIS’s SensatioN ROM 2 (2.3.5)
'
(12/30/2011) [SSWickedROM V1.2 (KL1)
'
(12/29/2011) [SSBezke IceCreamed (KL1)
'
(12/23/2011) [SSThe GingerMOD v0.8
'
(12/21/2011) [SSinsanity ii cm 57
'
(12/17/2011) [SSCM7 Untouched (2.3.7)
'
(12/16/2011) [SSCyanogenMod V7 Nighty (GWK74)
'
(12/11/2011) [SSHydrOG3NMOD V1.2 (GWK74)
'
(12/11/2011) [SSRomaur miui 1.12.9 (2.3.7)
'
(12/11/2011) [SSMikiMod CarbonOcean v8 (KK5)
'
(12/06/2011) [SSSimple & Clean v2.4.3 (KK2)
'
(11/18/2011) [SSMIUI 1.11.18 (2.3.7)
'
(11/15/2011) [SSCognition 777 r2 (2.3.5)
'
(11/13/2011) [SSSenseStyle (2.3.7)
'
(11/07/2011) [SSOfficial Stock i9100 (KG, KH, KI, KJ)
All links are from xda-developers forum*
+ – new addition
* – updated
4.0.3 – LP2, LPB
2.3.7 - GWK74
2.3.6 - KK2, KK4, KK5, KL1, KL3, LA2
2.3.5 - KI3, KI4, KJ1, KJ3
2.3.4 - 3KH3

No comments:

Post a Comment